Mateusz Kotas

Mateusz Kotas

radca prawny

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa podatkowego i karnego-skarbowego nabyte w pracy w urzędzie skarbowym na stanowisku oskarżyciela skarbowego, prowadząc postępowania przygotowawcze i postępowania mandatowe oraz reprezentując przed sądami karnymi organ podatkowy. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym i samorządowym z uwagi na doświadczenie w pracy jako inspektor wojewódzki w nadzorze prawnym wojewody.

 

Włada językiem angielskim.

 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wpisany na listę radców prawych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

 

W Kancelarii odpowiada za działy prawa podatkowego i karnego skarbowego. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, głównie w sprawach gospodarczych, podatkowych i karno-skarbowych.

Mateusz Heinrich

radca prawny partner
Mateusz Heinrich

Michał Kaczanowski

radca prawny partner
Michał Kaczanowski

Barbara Adamaszek-Byba

adwokat
Barbara Adamaszek-Byba

Anna Kuś-Kluka

radca prawny
Anna Kuś-Kluka

Przemysław Pagieła

adwokat
Przemysław Pagieła

Patryk Prus

doradca podatkowy
Patryk Prus

Michał Kocik

dyrektor ds. rozwoju biznesu
Michał Kocik