Slider Prev
Powrót

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Nowa publikacja z zakresu ochrony sygnalistów na łamach HRNews.pl.

Na stronie HRNews.pl ukazał się nasz wspólny artykuł wraz z naszym partnerem E-nform. Artykuł przedstawia regulacje odnośnie zgłaszania naruszeń w przedsiębiorstwach na gruncie nowej regulacji tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów wraz z krajową ustawą implementującą, oraz dotychczasowych regulacji sektorowych – ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Poruszona została tematyka zgłoszeń anonimowych wraz z możliwymi rozwiązaniami, które przedsiębiorca może wdrożyć, by zapewnić anonimowość zgłaszającego. Wskazano również na praktyczne aspekty działania oprogramowania od E-nform dedykowanego sygnalistom, który może pomóc przedsiębiorcy we wdrożeniu nowych przepisów.

Celem publikacji jest również zwrócenie uwagi na potencjalne problemy z jakimi spotkać się mogą przedsiębiorcy wdrażający w swojej firmie wewnętrzne kanały naruszeń.

Link do artykułu: Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów – nowe rozwiązania i dotychczasowe regulacje sektorowe (hrnews.pl)