Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Publikacja „Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych”, współautorstwa Patryka Prusa.

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja „Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych”, której współautorem jest Patryk Prus.

Przedstawił on w niej praktyczne aspekty korzystania z ulgi badawczo – rozwojowej oraz IP BOX.

Omówiono podstawowe zasady prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, reguły uznawania wydatków za koszty kwalifikowane, zasady dokonywania odliczenia oraz wskazano korzyści jakie może osiągnąć podatnik korzystający z ulgi.

Przedstawione zostały również praktyczne wskazówki przydatne podatnikom, którzy chcą skorzystać z preferencji podatkowej IP BOX, polegającej na zastosowaniu stawki 5% do opodatkowania dochodów.

Informacje te będą przydatne przede wszystkim informatykom, tworzącym lub ulepszającym oprogramowanie komputerowe, którzy dokonują następnie jego sprzedaży lub licencji, chcących skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w skorzystaniu z ulgi IP Box oraz ulgi B+R, napisz do nas!