Audyt Zgodności

Budowa systemu zgodności powinna rozpocząć się od kompleksowego audytu.
W tym obszarze proponujemy:

  • analizę wdrożonych w spółce dotychczas procedur i rozwiązań,
  • dostosowanie wdrożonych rozwiązań do obowiązujących regulacji prawnych,
  • rekomendacje, jakie rozwiązania powinny być w spółce wdrożone, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy organizacji i aby w sposób jak najbardziej optymalny wykonywana była funkcja nadzoru zgodności.