Bieżące doradztwo w działalności gospodarczej

Nasze wsparcie w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego obejmuje m.in.:

  • sporządzanie kompleksowych opinii i wyjaśnień podatkowych dotyczących obowiązujących przepisów prawa, ich interpretacji oraz konsekwencji podatkowo-prawnych związanych z określonymi zdarzeniami gospodarczymi;
  • przedstawianie zwięzłych porad ustnych lub pisemnych związanych z konsekwencjami podatkowymi planowanych działań gospodarczych;
  • opiniowanie umów oraz innych dokumentów gospodarczych w świetle ich konsekwencji podatkowych;
  • doradztwo przy negocjacjach handlowych oraz analiza strategicznych decyzji biznesowych pod kątem podatkowym;