Outsourcing finansowo-księgowy

Formuła outsourcingu procesów księgowych pozwala Twojej firmie skupić się na zadaniach przynoszących największe korzyści i sukcesywnie się rozwijać bez konieczności koncentrowania swojej uwagi na sprawach pobocznych, zmianach w przepisach prawa etc. Błędy w księgowości bywają kosztowne. Nasza opieka i długotrwała współpraca z Twoją firmą pozwala minimalizować to ryzyko i doprowadzić do stabilizacji oraz automatyzacji procesów księgowych

 

Oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych do odpowiednich urzędów,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i tabel amortyzacyjnych,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT,
 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (w tym informacji podsumowujących VAT-UE),
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji w procedurze OSS.