Planowanie podatkowe

W obszarze planowania podatkowego doradzamy klientom m.in. w zakresie:

  • wyboru optymalnych form organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej;
  • przekształceń (podziału, łączenia, zmian form organizacyjnych) przedsiębiorstw;
  • opracowania strategii zarządzania podatkami;
  • optymalnego wykorzystania strat podatkowych;
  • wsparcie w zarządzaniu środkami trwałymi w celach optymalizacyjnych;
  • optymalizacji rozliczeń podatkowych nierezydentów.