Prawo nowych technologii

Dynamiczny rozwój nowych technologii i rynku usług elektronicznych, stawia nowe wyzwania przedsiębiorcom, którzy muszą wciąż zwiększać swoją przewagę konkurencyjną. Kancelaria Juvo zapewnia obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku elektronicznym (e-commerce) oraz w obszarze nowych technologii informatycznych.

Doradztwo dla sektora nowych technologii należy do kluczowych specjalizacji Kancelarii Juvo.
Pomagamy ustanowić ramy prawne w procesie rozwoju oraz projektowania nowych usług zwłaszcza dla software house’ów, startupów, agencji kreatywnych, agencji reklamowych i brandingowych, firm informatycznych, domów medialnych, wydawców i twórców, blogerów i influencerów; jak też firm świadczących usługi pozycjonowania stron – SEO/ SEM. Wspieramy również naszych klientów w ochronie wizerunku, renomy oraz dobrego imienia w Internecie i podejmujemy stosowne działania prawne w przypadku naruszenia jego brandu, znaku towarowego lub publikacji nieprawdziwych opinii.

eCommerce

W zakres naszych usług dla sektora ebiznesu wchodzi min. :

 • tworzenie regulaminów sklepów internetowych z uwzględnieniem przepisów konsumenckich oraz z zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • analiza regulaminów e-sklepów pod kątem występowania klauzul niedozwolonych,
 • analiza poprawności procedur reklamacyjnych oraz odstąpienia od umowy w sprzedaży internetowej,
 • nadzór merytoryczny nad treścią regulaminu sklepu internetowego w uzgodnionym
 • bieżące doradztwo we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepów internetowych.

Marketing i Reklama

W zakres naszych usług z obszaru marketingu i reklamy wchodzi min.:

 • opiniowanie działań reklamowych w kontekście zgodności z prawem autorskim oraz regulacjami z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w zakresie projektów marketingowych i reklamowych, w tym programów lojalnościowych,
 • opracowywanie regulaminów konkursów, akcji i loterii promocyjnych,
 • doradztwo w zakresie prawnych  ograniczeń reklamy (reklama alkoholu, wyrobów tytoniowych, gier hazardowych, produktów leczniczych),
 • tworzenie i negocjowanie umów o wykonanie materiałów reklamowych, filmów reklamowych, logotypów, artykułów prasowych, fotografii,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami oraz przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa reklamy i marketingu,
 • doradztwo w zakresie wykorzystywania znaków towarowych w działaniach promocyjnych
  i reklamowych.
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów linkowania, content i influencer marketingu, wykorzystania narzędzi analitycznych w serwisach internetowych.

Własność Intelektualna

Zakres naszego wsparcia w ramach praktyki własności intelektualnej obejmuje:

 • przygotowanie umów i doradztwo odnośnie przenoszenia praw autorskich i własności przemysłowej,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych  dotyczących  naruszenia praw autorskich i własności przemysłowej jak również w przedmiocie sporów o domeny internetowe,
 • opracowanie warunków licencyjnych,
 • doradztwo w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 • doradztwo w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego oraz wzorów przemysłowych.

IT

Zakres naszego wsparcia w ramach praktyki własności intelektualnej obejmuje:

 • opracowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną serwisów internetowych,
 • doradztwo przy wdrażaniu wymagań prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • opracowanie umów w obszarze IT (ramowych oraz projektowych) w tym opartycho metodologie Scrum lub Agile; obejmujących zagadnienia takie jak:
  • dostawa i serwis sprzętu komputerowego,
  • wykorzystaniu oprogramowania typu open source w projektach IT
  • tworzenie, wdrożenie oraz wsparcie systemów informatycznych
  • depozyt kodów źródłowych,
  • usługi w modelu cloud computing.