Rekrutacja i zastępstwo pracowników działu kadr i płac

Przy obecnym tempie zmian w gospodarce zmiany kadrowe, zwolnienia pracowników, reorganizacje poszczególnych działów w firmie bywają nieuniknione. Dzieje się tak nawet w przedsiębiorstwach, w których systemy motywacyjne dla pracowników były do tej pory skuteczne. Rynek wymaga od nas elastyczności i wprowadzania zmian. Zapewnienie ciągłości pracy odpowiedniego działu wymaga odpowiedniego tempa reakcji. Do czasu znalezienia długotrwałego rozwiązania wspieramy naszych klientów również poprzez zastępstwo personelu. Dotyczy to pracowników wyższego szczebla jak i innych pracowników.
Wspieramy naszych klientów w zakresie:

  • negocjacji warunków zatrudnienia lub renegocjacji umów,
  • poszukiwań kandydatów do pracy z odpowiednimi kompetencjami,
  • analiza potrzeb i ustalanie form wdrożenia rozwiązań,
  • weryfikacji prawidłowości funkcjonowania działu kadr i pomoc przy ewentualnych problemach.