Wdrożenie Programu Compliance

Po dokonaniu oceny ryzyka wprowadzamy szczegółowe procedury obejmujące kluczowe obszary ryzyka.
Dzięki temu dbamy o zgodność z obowiązującymi regulacjami i zminimalizujemy ryzyko ewentualnej odpowiedzialności osobistej najwyższej kadry zrządzającej.
Optymalizujemy wdrożone w organizacji procesy oraz tworzymy nowe polityki maksymalnie dopasowane do specyfiki organizacji, takie jak m.in.:

  • kodeksy etyczne,
  • kodeksy postępowania,
  • procedury obiegu dokumentów,
  • zasady przyjmowania prezentów,
  • polityki antymobbingowe,
  • polityki KYC (know your customer),
  • procedury AML.