Wdrożenie RODO

Kancelaria świadczy usługi w zakresie wsparcia we wdrożeniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – RODO).
Zespół Juvo zapewnia kompleksową pomoc w kwestiach przygotowania organizacji do zgodności z RODO które obowiązuje od 25 maja 2018r.

 

Po przeprowadzeniu stosownej inwentaryzacji w ramach audytu ochrony danych osobowych w organizacji następnym krokiem na drodze do dostosowania organizacji do przepisów RODO jest wprowadzenie do stosowania w praktyce odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych (takich jak wewnętrzne instrukcje, procedury, procesy obiegu informacji, szkolenia).

Działania wdrożeniowe bazują na powstałych w wyniku audytu rekomendacjach i są prowadzone w oparciu o ustalony wspólnie z klientem harmonogram działań.

Zakres prac wdrożeniowych

W ramach dostosowania procesów przetwarzania danych klient otrzymuje dokumenty składające się na kompleksową politykę bezpieczeństwa organizacji (ostateczny zakres merytoryczny dokumentacji zależy od wyników audytu i analizy ryzyka), m.in.:

  • procedurę szacowania ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych
  • procedurę zarządzania zasobami IT organizacji w kontekście bezpieczeństwa
  • ocenę skutków przetwarzania danych osobowych dla wybranych procesów
  • wzory umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • rejestr czynności przetwarzania / kategorii czynności przetwarzania
  • procedurę postępowania w sytuacji naruszeń ochrony danych
  • klauzule informacyjne do formularzy służących do zbierania danych osobowych
  • procedurę zarządzania wnioskami podmiotów danych
  • selekcja odpowiednich mechanizmów legalizujących przypadki przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

Omawianą usługę możemy rozszerzyć o szkolenie personelu (stacjonarne sesje szkoleniowe bądź w formie e-learningu).
Stawiamy na wdrożenia systemów ochrony danych osobowych które wspomagają biznes naszych klientów i są elementem strategii optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
Udowadniamy, że można zarządzać ochroną danych osobowych w praktyce działalności każdej organizacji w sposób zintegrowany, bez przesadnego formalizmu, a jednocześnie z zachowaniem zasad transparentności i rozliczalności.