Whistleblowing – Ochrona Sygnalistów / Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie dostosowania organizacji do wymogów Dyrektywy o ochronie sygnalistów (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii).
Dla spółek giełdowych uwzględniamy w projektowaniu systemu zgłaszania nieprawidłowości „Standardy w zakresie wymogów, jakie powinien spełniać system zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz system ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., i wprowadzamy pragmatyczne rozwiązania w tym zakresie.
Zakres naszej pomocy obejmuje następujące obszary:

 • Audyt aktualnych systemów zgłoszeniowych, obejmujący analizę i ocenę procedur z zakresu przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, oraz stosowanych kodeksów etycznych,
 • Zaprojektowanie kanałów zgłaszania nieprawidłowości w organizacji,
 • Opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych związanych z obsługą zgłoszeń
 • Wdrożenie rozwiązania informatycznego – platformy e-Enform umożliwiającej anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości,
 • Opracowanie kampanii informacyjnej dla pracowników odnośnie wdrożonych procedur i systemu zgłoszeń,
 • Przeprowadzenie szkoleń dla kadry menadżerskiej oraz pracowników,
 • Obsługa kanału zgłoszeń nieprawidłowości, wsparcie przy ocenie zgłoszeń i podejmowaniu decyzji co do zasad procedowania.
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
 • Monitorowanie i nadzór nad wdrożonym systemem ochrony sygnalistów.

Proponujemy model współpracy kiedy to Klient powołuje jako Whistleblowing Officer’a (WBO) / Koordynatora ds. zgłoszeń nadużyć osobę z ramienia Juvo.
W ramach pełnienia funkcji WBO wykonywane są następujące czynności:

 • zapewnienie pełnienia funkcji WBO przez osobę wyznaczoną przez JUVO,
 • odbieranie zgłoszeń,
 • dialog z sygnalistą,
 • zarządzanie zgłoszeniem,
 • prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

Fundamentem naszej usługi jest wdrożenie u Klienta dedykowanej platformy do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów.
Technologicznie wspiera nas:

Nowoczesny, bezpieczny i sprawdzony polski system dla sygnalistów.
Zapraszamy do kontaktu z nami – z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania związane z opracowaniem i wdrożeniem oraz bieżącym utrzymaniem systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji.