Wsparcie dla Compliance Officer’a / Działu Zgodności

Compliance Helpdesk – czyli merytoryczne wsparcie zwiększające bezpieczeństwo prawne organizacji. Wspieramy osoby dedykowane zagadnieniom Compliance po stronie Klientów w realizacji obowiązków związanych z zapewnianiem zgodności.
W ramach usługi wsparcia na rzecz wewnętrznych struktur Compliance oferujemy m.in:

  • obsługę bieżących pytań w zakresie zarządzania zgodnością,
  • opracowywanie niezależnych ekspertyz dotyczących obszaru Compliance,
  • okresowa identyfikacja nowych ryzyk i aktualizacji procedur Compliance,
  • czasowe zastępstwo podczas nieobecności Compliance Officer’a,
  • audyty wybranych procesów pod kątem zgodności.