Wsparcie dla IOD

Świadczymy bieżące wsparcie merytoryczne na rzecz Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w zakresie realizacji przez nich obowiązków określonych przez RODO.
W tej formule współpracy, podnosimy komfort pracy wewnętrznego IOD u Klienta, świadcząc ekspercką pomoc przy wszelkich bieżących działaniach.

Pomagamy IOD w:

 • audytach z zakresu ochrony danych osobowych
 • szkoleniach personelu z zakresu ROD
 • sytuacjach wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych
 • tworzeniu i aktualizacji:
  • umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • treści klauzul informacyjnych,
  • treści klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • treści klauzul o zachowaniu poufności,
  • dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (Polityki ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania danych, arkusze analizy ryzyka).