Windykacja

Zatory płatnicze, niezapłacone faktury i niesolidni kontrahenci, to codzienność przedsiębiorców, dlatego Kancelaria JUVO stale wspiera klientów w ramach zabezpieczania roszczeń i skutecznej windykacji długów. Zespół JUVO od dekady wspiera klientów w dochodzeniu roszczeń od osób fizycznych, przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz korporacji międzynarodowych. Dochodzimy roszczeń przed sądami polskimi, a przez sieć współpracując kancelarii wspieramy windykację także poza granicami Polski.

Windykacja

W ramach windykacyjnej obsługi prawnej:

 

  • Analizujemy umowy (zlecenia, potwierdzenia zamówienia etc.) i doradzamy w zakresie zabezpieczenia płatności, by uniknąć niewypłacalnych kontrahentów, a w razie braku zapłaty, by możliwie ułatwić windykację i ograniczyć jej koszty.
  • Analizujemy stan prawny dłużników pod kątem ich upadłości, przekształcenia i innych okoliczności wpływających na podejmowane działania windykacyjne.
  • Sporządzamy i kierujemy do dłużników przedsądowe wezwania do zapłaty, także do kontrahentów zagranicznych.
  • Wspierając Klientów prowadzimy negocjacje z dłużnikiem w zakresie uregulowania długu, w tym negocjujemy ugody, uznania długu czy innego odpowiednie zabezpieczenia finansowych interesów Klienta.
  • Analizujemy sprawy pod kątem wyboru najbardziej odpowiedniej w stosunku do roszczenia taktyki procesowej.
  • Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie odzyskiwania należności, w tym wnosimy pozwy w postępowaniu nakazowym, postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu elektronicznym.
  • Prowadzimy postępowania sądowe przeciwko podmiotom zagranicznym przed polskimi sądami w ramach procedury Europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń (Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń).
  • Prowadzimy postępowania o zabezpieczanie należności objętych toczącymi się postępowaniami, co pozwala komorniczo zabezpieczyć dług już na wstępnym etapie postępowania jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku.
  • Na etapie postępowań komorniczych wspieramy Klientów współpracując z wybranymi i skutecznymi komornikami sądowymi.
  • W przypadku konieczności prowadzenia sądowych postępowań za granicą Polski, wpieramy Klientów poprzez sieć współpracując kancelarii prawnych koordynując ich działania.