Ekspert w obszarze ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców, w szczególności w podmiotach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz w obszarze nowych technologii.

Doświadczony Inspektor Ochrony Danych (poprzednio Administrator Bezpieczeństwa Informacji) i szkoleniowiec. Koordynuje i realizuje procesy wdrożeniowe systemów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla firm sektora finansowego, produkcji, automotive i agriculture. Znajomość specyfiki branż, z którymi pracuje pozwala mu na skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych zagadnień prawnych.

Od niemal 10 lat zajmuje się prowadzeniem audytów, szkoleń oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, łącząc przy tym doświadczenie jako wieloletni prawnik in-house w globalnym centrum usług wspólnych grupy kapitałowej sektora automotive z późniejszą pracą przy wielu wyjątkowych i ciekawych projektach doradczych na rzecz klientów.

Na co dzień nadzoruje wsparcie przedsiębiorców w stosowaniu przepisów z obszaru nowych technologii, w tym związanych z ochroną własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz przy wdrażaniu rozwiązań zabezpieczających działania marketingowe.

Biegle włada angielskim językiem prawniczym.

Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale Prawa i Administracji. Ukończył także studia licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Akademii Techniczo-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Prywatnie miłośnik kina i współczesnego komiksu. Najlepiej nabiera dystansu do spraw zawodowych w ramach rodzinnych wycieczek górskich.

W Kancelarii odpowiada za działy ochrony danych osobowych i nowych technologii oraz relacje z klientami.

Nasz zespół

Michał Kaczanowski

radca prawny / partner

Grzegorz Sikora

dyrektor ds. księgowości

Mateusz Kotas

radca prawny

Patryk Prus

doradca podatkowy

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Oliwia Tomczyk

aplikant radcowski

Michał Kocik

dyrektor ds. rozwoju biznesu