Mateusz Kotas

radca prawny

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa podatkowego i karnego-skarbowego nabyte w pracy w urzędzie skarbowym na stanowisku oskarżyciela skarbowego, prowadząc postępowania przygotowawcze i postępowania mandatowe oraz reprezentując przed sądami karnymi organ podatkowy. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym i samorządowym z uwagi na doświadczenie w pracy jako inspektor wojewódzki w nadzorze prawnym wojewody.

Włada językiem angielskim.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wpisany na listę radców prawych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W Kancelarii odpowiada za działy prawa podatkowego i karnego skarbowego. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, głównie w sprawach gospodarczych, podatkowych i karno-skarbowych.

Nasz zespół

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Michał Kaczanowski

radca prawny / partner

Grzegorz Sikora

dyrektor ds. księgowości

Patryk Prus

doradca podatkowy

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Oliwia Tomczyk

aplikant radcowski

Michał Kocik

dyrektor ds. rozwoju biznesu