Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Ustawa wdrażająca RODO już obowiązuje

Mamy już polskie przepisy dostosowujące 162 krajowe ustawy do wymogów RODO.

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000730/T/D20190730L.pdf