Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Zarejestrowany ABI z mocy prawa powinien stać się Inspektorem Ochrony Danych

ABI zarejestrowani w ogólnokrajowym rejestrze prowadzonym przez GIODO przed 25 maja 2018 r. z mocy prawa powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych o których mowa w RODO (GDPR).

Na stronie internetowej Generalnego Inspektora pojawiło się stanowisko zgodnie z którym  jednym z przepisów, które powinny się znaleźć w nowej ustawie ochronie danych osobowych w związku z koniecznością wdrożenia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( tzw. RODO / GDPR ) jest przepis przejściowy, zgodnie z którym ABI zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze Administratorów Bezpieczeństwa Informacji staliby się z mocy prawa Inspektorami Ochrony Danych Osobowych.

Zatem ABI, którzy spełnili wszystkie obecnie wymagane kryteria, aby pełnić swoją funkcję, będą mogli dalej ją pełnić (pod nową nazwą) bez konieczności podejmowania w tym zakresie przez administratorów danych dodatkowych formalnych czynności (uchwały o powołaniu itp.).

Wydaje się to jak najbardziej zasadne z punktu widzenia organizacji przejścia z reżimu przepisów krajowych na przepisy RODO / GDPR.

radca prawny Mateusz Heinrich