NIS2

NIS 2 to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii, która ma na celu stworzenie jednolitego poziomu ochrony krytycznej infrastruktury sieciowej i systemów informacyjnych.

NIS 2 wprowadza nowe wymagania i zobowiązania dla organizacji w czterech nadrzędnych obszarach: zarządzania ryzykiem, odpowiedzialności korporacyjnej, obowiązków sprawozdawczych i ciągłości działania.

NIS 2 obejmuje również dziesięć minimalnych środków bezpieczeństwa, które organizacje muszą wdrożyć, aby przeciwdziałać konkretnym formom prawdopodobnych zagrożeń cybernetycznych.

 

Wartość dodana dla firmy ze zgodności z NIS 2 może być następująca:

Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa i odporności na incydenty, co może zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Uniknięcie wysokich kar finansowych i odpowiedzialności prawnej za naruszenia bezpieczeństwa.

 

  • NIS 2 przewiduje maksymalne kary w wysokości co najmniej 10 milionów euro lub 2% całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku finansowego dla podmiotów niezbędnych i co najmniej 7 milionów euro lub 1,4% całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku finansowego dla podmiotów ważnych.
  • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności poprzez wdrażanie najlepszych praktyk i standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Współpraca i wymiana informacji z innymi podmiotami i organami nadzorczymi w celu zapewnienia spójnego i skutecznego podejścia do cyberbezpieczeństwa w Unii.

 

Zgodność z dyrektywą NIS 2 jest nie tylko obowiązkiem, ale również szansą na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa i konkurencyjności organizacji.

Jednak wdrożenie wymagań NIS 2 może być skomplikowane i czasochłonne, zwłaszcza dla podmiotów, które nie dysponują odpowiednimi zasobami i kompetencjami.

Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy doradczej, która może zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu.

 

JUVO może pomóc we wdrożeniu zgodności z NIS 2 w następujący sposób:

 

  • Przeprowadzenie analizy zakresu i stosowalności dyrektywy: pomożemy ustalić, czy organizacja podlega dyrektywie NIS 2 jako podmiot niezbędny lub ważny, oraz jakie są jej obowiązki i zobowiązania w zakresie zarządzania ryzykiem cybernetycznym, sprawozdawczości i ciągłości działania.
  • Przeprowadzenie oceny luk: dokonamy przeglądu istniejących praktyk i procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa i porówna je z wymaganiami NIS 2, wykorzystując odpowiednie europejskie i międzynarodowe standardy i specyfikacje techniczne. Na podstawie oceny luk zaproponujemy plan działań naprawczych i rekomendacje dotyczące usprawnienia procesów i systemów.
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka i określenie poziomu bazowego: pomożemy zidentyfikować i ocenić zagrożenia i podatności cybernetyczne, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i jej usługi. Na podstawie analizy ryzyka pomożemy określić poziom bazowy bezpieczeństwa, który powinien być osiągnięty i utrzymany przez organizację, zgodnie z minimalnymi środkami bezpieczeństwa wymaganymi przez NIS 2.
  • Wdrożenie środków bezpieczeństwa i monitorowanie skuteczności: pomożemy wdrożyć i zweryfikować skuteczność środków bezpieczeństwa, które mają na celu zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty cybernetyczne, a także zapewnienie ciągłości działania i przywracania usług. JUVO pomoże również w monitorowaniu i ocenie poziomu bezpieczeństwa i ryzyka na bieżąco, stosując odpowiednie metody i narzędzia, takie jak testy penetracyjne, audyty, symulacje i ćwiczenia.
  • Zapewnienie zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi: pomożemy w przygotowaniu i przekazywaniu informacji o incydentach cybernetycznych i środkach zaradczych do właściwych organów nadzorczych i współpracy, zgodnie z wymaganiami NIS 2. Pomożemy również w udostępnianiu informacji o zagrożeniach i najlepszych praktykach z innymi podmiotami i organami w ramach wspólnego systemu informacyjnego.

 

Korzystając z pomocy firmy doradczej, organizacja może osiągnąć zgodność z NIS 2 w sposób elastyczny i efektywny kosztowo, a także skorzystać z korzyści płynących z poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa i odporności na incydenty.

JUVO może również pomóc w utrzymaniu zgodności z NIS 2 w dłuższej perspektywie, dostosowując się do zmieniających się warunków i wymagań pełniąc stały nadzór nad wdrożonym systemem cyberbezpieczeństwa.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak JUVO może pomóc we wdrożeniu zgodności z NIS 2 w Twojej organizacji, skontaktuj się z nami.

Możemy zapewnić Ci spersonalizowane i kompleksowe rozwiązania.

Nie zwlekaj, zadbaj o swoje cyberbezpieczeństwo już dziś!