Analiza ryzyka w obszarze compliance

W ramach analizy ryzyka braku zgodności realizujemy takie czynności jak m.in:

  • opiniowanie istniejących w organizacji procedur i metodyk oceny ryzyka,
  • opracowanie metodyki szacowania ryzyka dopasowanej do specyfiki organizacji,
  • nadzór nad cyklicznym procesem analizy ryzyka,
  • prowadzenie bieżącej analizy ryzyka wraz z właścicielami procesów biznesowych ze strony Klienta,
  • prowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w proces szacowania ryzyka braku zgodności.