Outsourcing płac kadr kierowniczych / menadżerskich

Usługi outsourcingu płac dla kadr zarządzających są oparte przede wszystkim na indywidualnych systemach kalkulacji oraz na zasadzie poufności. Odpowiednio przygotowany system motywacyjny przyspiesza rozwój przedsiębiorstw oraz zapewnia w firmie stabilizację zatrudnienia jednocześnie minimalizując ryzyko rotacji pracowników wyższego szczebla.
Wsparcie w zakresie powyższych usług dotyczy:

  • pomoc przy tworzeniu kontraktów menadżerskich oraz umów o pracę,
  • tworzenie lub współtworzenie z naszymi klientami systemów wynagradzania i systemów motywacyjnych,
  • zapewnienie odpowiedniej poufności ustalonych zasad systemów wynagrodzeń oraz systemów premiowania (lub i jawność- zgodnie z ustaleniami z klientem),
  • zapewnienie odpowiednich zakazów konkurencji – zgodnie z ustaleniami z klientem.