Prawo gospodarcze

JUVO to kancelaria dedykowana przedsiębiorcom i prawu gospodarczemu, dlatego naszym mottem jest „Wsparcie dla biznesu”. Od ponad dekady zespół JUVO wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich działalności, zabezpieczeniu interesów i rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych.

PRAWO UMÓW

Nasze doświadczenie to wieloletnie doradztwo prawne dla przedsiębiorców z branż produkcyjnej, budowlanej, transportowej i finansowej w ramach ich działalności w Polsce i za granicą. Uczestniczymy w negocjacjach, szkoleniach i analizie prawnej na każdym etapie działalności naszych Klientów, w szczególności poprzez:

 • Przygotowywanie i analiza umów, zleceń zamówień potwierdzeń zamówienia i wszelkich ogólnych warunków umownych w bieżącej działalności Klientów w stosunku do kontrahentów krajowych i zagranicznych.
 • Analiza i konsultacja umów leasingowych, kredytowych i innych instrumentów finansowych.
 • Wsparcie w zakresie uzyskania zabezpieczenia płatności poprzez m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteki przymusowe, ubezpieczenie należności, umowy poręczenia.
 • Wsparcie w zakresie roszczeń związanych z niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umów, w tym analiza kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, roszczeń wykonanie zastępcze, odstąpienia od umowy.

PRAWO KORPORACYJNE

Kancelaria świadczy usługi doradztwa korporacyjnego dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w zakładaniu, bieżącej działalności oraz likwidacji spółek handlowych. Współpracujemy z wybranymi notariuszami, by tam gdzie przepisy wymagają zawarcia aktu notarialnego. W zakres naszej praktyki prawa korporacyjnego wchodzą m.in.:

 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym: obsługa organów spółek, opracowywanie i aktualizacja umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego, weryfikacja zgodności działalności spółek z obowiązującymi przepisami prawa,
 • tworzenie spółek osobowych, tworzenie spółek kapitałowych oddziałów, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek,
  łączenie, podział oraz przekształcanie spółek,
 • przekształcanie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych w spółki osobowe i kapitałowe
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji i wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzanie i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami,
 • badanie stanu prawnego spółek,
 • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów/akcji, przedsiębiorstw i ich majątku.