Compliance - Ochrona Sygnalistów

Dynamika zmian otoczenia biznesowego, powoduje, że przedsiębiorcy powinni na co dzień minimalizować ryzyka braku zgodności, które mogą powstawać w ramach realizacji podstawowych procesów biznesowych w ramach organizacji.

Tym istotniejsze z perspektywy firm staje się ustanowienie skutecznego systemu compliance, który pozwoli osiągnąć zgodność realizowanych procesów biznesowych ze stosownymi wymogami prawnymi bądź też wytycznymi obowiązującymi w ramach struktur holdingowych/grup kapitałowych (w przypadkach organizacji należących do międzynarodowych struktur korporacyjnych).

Wierzymy, że zarządzanie zgodnością to wartość dodana dla organizacji każdego rozmiaru a nie tylko zagadnienie odpowiednie dla sektora bankowego bądź spółek notowanych na głównym parkiecie GPW.
W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów, zespół ekspertów Juvo w praktyczny sposób doradza we wszystkich obszarach objętych Compliance (w ramach współpracy z już istniejącymi działami Compliance, jak i przy kompleksowej obsłudze organizacji w ramach systemu zarządzania zgodnością). Pomagamy wprowadzać rozwiązania, pozwalające istotnie zminimalizować ryzyka prawne i zabezpieczyć ciągłość prowadzenia działalności przez naszych Klientów.