UPDATE: założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

🔔 Wczoraj (15 grudnia 2022 r.) Senat podjął uchwałę o przyjęciu nowelizacji Kodeksu pracy.
Za nowelizacją ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się dwóch.

Senatorowie zaproponowali następujące poprawki do nowych przepisów o pracy zdalnej:
1. Praca okazjonalna ma zostać wydłużona z 24 dni w roku do 30 dni,

2. W grupie uprzywilejowanej do wnioskowania o pracę zdalną mają znaleźć się:
– rodzice dzieci do lat 10 (a nie jak wcześniej planowano rodzice dzieci do lat 4)
oraz dodatkowo
– pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obok wskazanych wcześniej pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),

3. Trzymiesięczne vacatio legis – zamiast dwumiesięcznego proponowanego wcześniej przez Sejm – to dobra informacja dla wszystkich pracodawców! Oznacza więcej czasu na wdrożenie zmian.

Teraz uchwałą Senatu zajmie się Sejm. Nastąpi to jeszcze przed świętami, bo 20-go grudnia.


Zachęcamy do śledzenia „Aktualności” aby być na bieżąco ze zmianami w omawianej nowelizacji.