Slider Prev
Powrót

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Założenia do projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

W końcu pojawiły się założenia do długo oczekiwanego projektu ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Celem wprowadzenia tych przepisów jest ochrona tzw. sygnalistów, czyli osób, które dokonują zgłoszenia, ujawnienia informacji bądź uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa występujących w związku z pracą.

Wprowadzona ustawa ma wyposażyć osoby zgłaszające nieprawidłowości w środki ochrony przed działaniami odwetowymi m.in. ze strony pracodawcy.

Ustawa będzie nakładała obowiązki na podmioty publiczne oraz na przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, jak również – bez względu na liczbę osób zatrudnionych – na podmioty prywatne prowadzące działalność w zakresie usług finansowych lub związaną z ryzykiem prania pieniędzy bądź finansowaniem terroryzmu.

Zamiarem ustawodawcy jest wprowadzenie trzech możliwości zgłoszenia naruszenia:

  • poprzez wewnętrzne kanały ustanowione przez przedsiębiorcę wprowadzone w formie wewnątrzzakładowego aktu prawnego,
  • za pośrednictwem zewnętrznych kanałów,
  • drodze ujawnienia publicznego.

W przypadku dokonania zgłoszenia za pomocą kanału zewnętrznego oraz ujawnienia publicznego zgłaszający będzie miał możliwość monitorowania toku sprawy i otrzymania informacji zwrotnej.

Pełnienie roli instytucji centralnej w zakresie zgłaszania naruszeń prawa zostanie powierzone Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Implementacja dyrektywy unijnej do polskiego porządku prawnego powinna nastąpić do dnia 17 grudnia 2021 roku.

Wyjątek od tej zasady jest przewidziany dla firm sektora prywatnego zatrudniających między 50 a 249 pracowników, które są obowiązane ustanowić wewnętrzne kanały zgłaszania naruszeń do dnia 17 grudnia 2023 roku.

Na tę chwilę trwają prace legislacyjne Rady Ministrów nad ostatecznym kształtem ustawy o tzw. sygnalistach.

Będziemy informować na bieżąco o statusie dalszych prac nad przepisami.

W przypadku wszelkich pytań odnośnie przeprowadzenia procesu wdrożenia rozwiązań wymaganych przez nowe przepisy zapraszamy do kontaktu.