Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Polski tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (06.04.2016)

Jest już dostępna polska wersja językowa GDPR – czyli projektu Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych które wejdzie w życie w 2018 roku.

Jest już dostępne aktualne tłumaczenie tekstu Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT&from=EN

Zapraszam do lektury wszystkich którzy planują podjąć działania dostosowawcze w swojej organizacji ( to tylko 2 lata na przygotowanie się do zmian ).

Mateusz Heinrich

Radca Prawny