Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Zielony certyfikat cyfrowy – zalecenia EROD oraz EIOD z dnia 6.04.2021 r.

17 marca 2021 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie zielonego certyfikatu cyfrowego ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w UE (2021/0068 (COD)), a także wniosek dotyczący obywateli państw trzecich legalnie przebywających lub zamieszkujących w UE (2021/0071 (COD)), których celem jest bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii Covid-19 na terenie Unii Europejskiej.

Zdecydowana większość posłów poparło zastosowanie tzw. trybu pilnego, pozwalającego na szybszą aniżeli standardowa kontrolę parlamentarną kontrolę w. w. projektów rozporządzeń.

Zielony certyfikat cyfrowy był również przedmiotem opiniowania Europejskiej Rady Ochrony Danych, zwanej „EROD” oraz Europejskiego Inspektora Danych, zwanego dalej „EIOD”. Organy ochrony danych osobowych we wspólnym oświadczeniu z dnia 6.04.2021 r. w trakcie prac nad opinią w tym przedmiocie zwróciły uwagę na konieczność zapewnienia zgodności przedmiotowego certyfikatu i przepisów go dotyczących z prawodawstwem unijnym, w tym RODO oraz zaleciły, by zapewnić, aby dane przetwarzane przez Państwa członkowskie zawarte w certyfikacie były przetwarzane w oparciu o podstawę prawną w przepisach krajowych, z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, z zachowaniem zasad wypływających z art. 5 RODO, w tym m.in. zasady minimalizacji danych, z zapewnieniem prawidłowej retencji tychże danych osobowych. Zdaniem organów bowiem przyjęte rozwiązania w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się Covid-19 są rozwiązaniami tymczasowymi. Co za tym idzie, we wniosku winno się zaznaczyć, że dostęp do danych zawartych w certyfikatach i późniejsze jego przetwarzanie po ustaniu pandemii przez państwa członkowskie należy określić jako zabronione.

Jako, że, jak wskazują eksperci, nie ma w chwili obecnej potwierdzonych badań w zakresie okresu skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19 w kontekście nabycia odporności, zaś badania w wyżej wskazanym przedmiocie, jak i w zakresie czynników pozwalających na przenoszenie się zakażeń wciąż trwają, należy brać pod uwagę te okoliczności w kontekście zapewnienia, aby przyjęte działania nie naruszały zasady niedyskryminacji wszystkich obywateli unijny. Zatem, wiele zagadnień związanych z projektowanym certyfikatem stanowi jeszcze dużą niewiadomą.

Będziemy bacznie obserwować prace legislacyjne w tym zakresie i informować o przyjętych rozwiązaniach, albowiem jest to kwestia, która dotyczy każdego obywatela Unii.